Střešní konstrukce

Střešní sendvičové panely

  • Izolační střešní panely s tepelnou izolací z PUR pěny nebo minerální vlny.
  • Vnější a vnitřní strana z pozinkovaného ocelového plechu s barevným ochranným povlakem.
  • Tloušťka panelu od 40 do 200 mm.
  • Dokonalá izolace bez tepelných mostů.

Foliová střecha

  • Vnější plášť z PVC folie.
  • Tepelná izolace z minerální vlny nebo z extrudovaného polystyrenu v požadované tloušťce.
  • Tato střecha je vhodná především pro ploché střechy s minimálním spádem.
  • Folie vytváří dokonale utěsněnou izolační vrstvu proti dešťové vodě a sněhu.

Trapézový či vlnitý plech na střechu

  • Nezateplená jednoplášťová konstrukce.
  • Plášť z pozinkovaného trapézového nebo vlnitého plechu s barevným ochranným povlakem.
Součástí dodávky a montáže střešní konstrukce jsou veškeré klempířské výrobky a kompletní systém odvodnění střechy: podokapní žlaby, dešťové svody, mezistřešní žlaby, zakrytí hřebene, opláštění štítu střechy, lemování střešních světlíků a další.