SIN nosníky

SIN nosníky Logo

Využijte jedinečné vlastnosti SIN nosníku, který se podařilo vyvinout díky razantnímu vývoji ve výrobě a důslednému používání nejnovějších poznatků o stavební oceli. Pokrok nám umožňuje vyrábět kvalitnější produkty a také šetřit základní suroviny. Navíc díky naší plně automatizované výrobě Vám SIN nosníky dodáme v krátkých dodacích lhůtách a za dobré ceny. To Vám garantujeme.

SIN-nosník – nosník s vlnitou stojinou

Jaké mají SIN nosníky výhody

SIN nosníky spojují vlastnosti příhradové konstrukce a válcované oceli. Výhodou SIN nosníku je malá výška a možnost při velkých rozpětích nahradit příhradové konstrukce. Vlnitá profilace stojiny má ve srovnání s válcovanými profily značně vyšší únosnost a zároveň docílíte velké úspory materiálu.

Na jakém principu fungují

Na každý díl konstrukce jsou kladeny zcela specifické požadavky. Statické zatížení je v každém místě nosné konstrukce různé. Přesně tento fakt využíva princip SIN nosníku.
Šířka horní a spodní pásnice, výška stojiny a tloušťka profilů jsou vždy přizpůsobeny konkrétnímu záměru.

Jak SIN nosník vypadá

Výrazný vzhled SIN nosníku umožňuje podstatně ovlivnit vzhled stavby. Nosná konstrukce není jen „podporou“ architektury, nýbrž rozhodujícím tvarovým prvkem.

K čemu se SIN nosníky hodí

Díky rozpětí 36 m a maximální výšce 1500 mm můžete SIN nosníky použít pro sloupy, nosníky, rámy, jeřábové dráhy, mostní nosníky, sendvičové střešní panely sin a další jiné ocelové konstrukce.

SIN Nosníky

Fotogalerie

Prospekt SIN nosníky ke stáhnutí -> sin_Prospekt.pdf (1,2 MB)